Ultra Exotic Vegetables

Fresh Black Garlic

50 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 700.00

Fresh Shimeji Mushroom White

150 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 230.00

Fresh Brussels sprouts

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 329.00

Fresh Black Fungus Mushroom

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 172.00

Dried White Fungus Mushroom - Fresh Aisle
Sold Out
Fresh King Oyster Mushroom

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 390.00

Fresh Asparagus White (Jumbo)

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 395.00

Fresh Snacky Pepper Yellow

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 199.00

Fresh Snow Peas

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 179.00

Fresh Flat Kale

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 49.00

Fresh Snacky Pepper Red

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 199.00

Fresh Enoki Mushroom

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 205.00

Fresh Dill Leaves

50 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 49.00

Purple Potato - Fresh

500 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 850.00

Fresh Portobello Mushrooms
Sold Out
Fresh Portobello Mushrooms

Fresh Aisle F&V

Rs. 345.00