Ultra Exotic Vegetables

Fresh Snow Peas (Imported)

200 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 219.00

Fresh Black Fungus Mushroom
Sale
Fresh Black Fungus Mushroom

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 172.00 Rs. 199.00

Fresh Flat Kale

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 29.00

Fresh Dill Leaves

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 80.00

Fresh Asparagus White (Jumbo)
Sale
Fresh Asparagus White (Jumbo)

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 320.00 Rs. 379.00

Fresh Kale Red Russian

100 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 29.00

Fresh Black Garlic

50 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 550.00

Fresh Cauliflower Purple

1 pc

fresh Aisle F&V

Rs. 65.00

Fresh Horse Radish

400 - 500 gm

Fresh Aisle F&V

Rs. 179.00